vrijdag 4 januari 2013

De bezem erdoor!

Soms voel je dat de kluit belazerd wordt, maar je krijgt er de vinger maar niet achter. Zo ook in onze inzet als Boze Masters om te komen tot ‘opener’ Nederlandse Kampioenschappen Masters binnen internationale regels en door iedereen omarmd. We kregen vrij snel in de gaten dat ‘voorzichtig uitgedrukt’ ons eigen Platform niet verstandig had geadviseerd aan de Atletiekunie. Maar het wordt nog erger, blijkbaar is er vanuit datzelfde Platform ook nog eens verkeerde informatie verstrekt. Watergate op Sportcentrum Papendal, Diederik Stapel-affaires binnen ons eigen Bondsbureau!

Op 7 november 2012 wordt op de website Atletiekunie gepubliceerd dat het NK-weekend Masters werpvijfkamp, kogelslingeren en gewichtwerpen verdwijnt en gesplitst wordt ondergebracht bij NK Baan en NK Meerkamp. Verder de drastische maatregel dat de 5-jaar-leeftijdsklassen plaats moeten maken voor drie nieuwe clusters (35-49jr, 50-59jr, 60+jr). Tijdens een stroperig overleg met het Platform masters op woensdagavond 12 december 2012 op Papendal moest het Platform ruiterlijk toegeven dat men een niet al te goed doordacht advies aan de Atletiekunie had gegeven. Maar de ex-voorzitter van het Platform gaf aan die avond nog een bizarre wending. Hij kondigde aan dat er momenteel internationaal overleg plaatsvond om leeftijdsklassen in combinatie met leeftijds-correctie-factoren verder te reduceren. De Atletiekunie had hierop vooruit lopend al voorstellen gedaan om in de (nabije) toekomst uiteindelijk te komen tot één masterklasse (35 t/m 100+). Het leek ons als ervaren rotten een compleet ridicuul voorstel, je zou dan immers met hulp van een computer na de series moeten gaan berekenen wie er in de finale komt. En uiteindelijk zou degene die dan ook nog als zesde finisht Nederlands kampioen kunnen worden.

Vele masters hebben vervolgens fel gereageerd op de gewraakte aanpassingen per telefoon, brief, mail of sociale media. Ook de atletiekverenigingen zagen de bui al hangen en steunden hun eigen kader en trainers in dat protest. In een antwoord van de directie Atletiekunie aan die verenigingen staat te lezen: ‘De mogelijkheden van het toepassen van agegrading worden in een breed kader, ook in mondiaal verband, nader onderzocht’. Heej, dat had die ex-voorzitter ook al gezegd, blijkbaar was de directie dus ook op de hoogte van dat internationale complot tegen leeftijdsindeling van masters.

Hoog tijd dus om op onderzoek te gaan, maar waar begin je aan, hoe kom je daar achter? Want man en paard worden natuurlijk niet genoemd, ja, die ex-voorzitter was erbij betrokken. Via enkele internationaal ingevoerde sportverslaggevers werden de organisaties van European Veterans Athletic Association (EVAA) en World Masters Athletics (WMA) gesondeerd. Naast gefronste wenkbrauwen en terechte verbijstering bleek uit niets dat leeftijdsindeling en correctiefactoren een thema waren. Dan maar een bescheiden en directe vraag richten aan de hoogstverantwoordelijken van WMA, EVAA en Atletiekunie. Het wordt stil, wachten wordt op zo’n moment erg pijnlijk, sommigen zeiden ‘hou er toch mee op’, een ander schreef ‘stop toch met dat geklets’, maar er kwam geen antwoord. Na enig aandringen blijkt dat er terdege internationaal overleg is geweest, maar dat men nog niet reageert in afwachting op een nader besluit van de Atletiekunie!!?? Wel hebben we inmiddels zwart op wit dat er geen wijzigingen te verwachten zijn binnen WMA-EVAA ten aanzien van leeftijdsindeling en correctiefactoren. We hadden nooit anders verwacht, maar toch een geruststelling.

Intussen wrijft de manager wedstrijdorganisatie in de (sociale) media nog wat meer zout in de wonden. Door de druk vanuit de masters worden de leeftijdsclusters bij de wegatleten onmiddellijk teruggedraaid, hèhè, die hebben we alvast stil. De baanatleten moeten nog wachten, jaja, tweedracht maakt macht! Voor het NK-indoor wordt niets teruggedraaid, men (??) is immers tevreden met vier leeftijdsclusters. Wat een onzin, praat maar eens met onze 70-plussers. En voor het seizoen 2013 blijven de drie gewraakte leeftijdsclusters gewoon gehandhaafd, lekker dan! En daarna zullen we wel voor 2014 een en ander heroverwegen, ik neem aan dat die analyse inmiddels reeds klaarligt. De ware aap komt pas echt uit de mouw als hij laat optekenen: ‘Sommige categoriën zijn te mager bezet, daar moeten we van af’. Maar ga zelf nu eens de uitslagen van het ‘echte’ NK bij de dames en heren analyseren. Hoeveel onderdelen zijn hier sterk bezet? Bij welke onderdelen was hier sprake van een waardig kwalitatief hoogstaand kampioenschap?

Dat noopt een stelletje ouwe mopperkonten tot een dringend advies. Wil de Atletiekunie haar sport echt stimuleren en opstuwen naar Olympische deelname? Vergeet dan zeker niet het voorland en het achterland te cultiveren. Het voorland, onze jeugd, moet alle gelegenheid krijgen met ‘alle’ Olympische disciplines kennis te maken. En dan liever tien kampioenschappen teveel om alle potentiële talenten die kans te bieden en te scouten. Maar ook dat achterland, wij masters, zijn van groot en onderschat belang. Daar hou je het kader immers vast, daar zitten de trainers en coaches. Die zelf nog fanatiek bezig zijn met hun favoriete onderdelen, die zich blijvend verdiepen in nieuwe technieken en dat overdragen aan de jeugd.

Alleen die combinatie van het langer doorgaan in ‘alle’ leeftijdscategoriën over de volledige breedte van ‘alle’ disciplines zal voor de atletiek dat gewenste Olympische rendement opleveren.

En die starre en stompzinnige besluiten vanachter een bureau. Ach directie, de bezem erdoor!

Geen opmerkingen: