zondag 18 november 2012

Mastersatletiek 'dead-end-street' met 60 jaar?

De afgelopen dagen ben ik door werpers benaderd om te reageren op een paar vervelende aanpassingen, die de Atletiekunie heeft genomen in het programma Nederlandse kampioenschappen. ‘Waarom schrijf je niet naar het Masters-Platform?’, was mijn eerste reactie. ‘Nou, die vragen ons ook niet en negeren ons als je wat voorstelt!’, kreeg ik terug te horen. Okay, dan maar een open reactie naar alle werpers, het Masters-Platform en de Atletiekunie.

Wie de website van de Atletiekunie regelmatig volgt, heeft op 7 november kunnen lezen dat er aanpassingen komen in het NK-programma, ook bij de Masters (zie: http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=109&nieuwsitem=8115). Aansluitend werden (o.a. via Facebook) wat meningen van de werp(st)ers geventileerd en werd ik persoonlijk benaderd, en dat was zacht uitgedrukt niet mals.

Wat gaat er gebeuren?

- Allereerst verdwijnt het weekend NK-werpvijfkamp, ‘beter-kan-niet’ gecombineerd met de NK’s kogelslingeren en gewichtwerpen. De werpvijfkamp wordt in de aanpassingen nu gecombineerd met het NK-meerkampen, in het weekend van 19/20 mei 2013 in Apeldoorn. De disciplines kogelslingeren en gewichtwerpen worden opgenomen in het programma NK-baanwedstrijden, 7 t/m 9 juni in Epe.
- Maar echt onacceptabel is de aanpassing dat de diverse leeftijdklassen worden gecomprimeerd naar drie!! De leeftijdgroep 35 t/m 49 jaar wordt één groep (max.leeftijdverschil 14 jaar!). De M/V50 en M/V55 wordt de tweede leeftijdsklasse (max.leeftijdsverschil 9 jaar). Alles boven de 60 jaar wordt bijeen geveegd in één groep! Onze werpnestor Jan Smit (Eindhoven Atletiek) mag het gaan opnemen tegen méér dan 20 jaar jongere tegenstanders met ook nog eens véél zwaardere gewichten.

Waarom deze aanpassingen?
De atletiekunie beargumenteert dit met een viertal uitkomsten van hun analyse, die ik kort voorzie van jullie (en eigen) commentaar:
- AU: het NK programma sluit op onderdelen niet aan bij de internationale lijn. [Wat betreft de werpnummers ‘sloot’ het NK programma niet aan bij EK’s en WK’s. Op initiatief van Eindhoven Atletiek (Jan Smit, Frans Klep, Jan Titulaer c.s.) werden de werpvijfkamp én het gewichtwerpen indertijd toegevoegd. We ‘moesten’ dit wel zelf organiseren, omdat e.e.a. niet paste binnen het NK baanatletiek voor Masters. Later werd kogelslingeren toegevoegd, er kan (en mag) niet op alle atletiek-accommodaties geslingerd worden.]
- AU: het NK programma legt een zware druk op de nationale kalender waarbij het aantal kandidaten om een kampioenschap te organiseren een dalende trend kent. [Voor het weekend werpvijfkamp i.c. met kogelslingeren en gewichtwerpen waren (en zijn) steeds voldoende gegadigden om te organiseren.]
- AU: de opzet van de kampioenschappen is divers en versnipperd. [Helemaal mee eens, maar dat geeft de oudere atleten beter de gelegenheid om optimaal aan meerdere disciplines deel te nemen. Cross, 10km en marathon passen moeilijk in één weekend.]
- AU: het beroep op mens en middelen is de afgelopen jaren fors toegenomen.[begrijp niet goed wat hiermee bedoeld wordt?]

Maar wat zijn onderbelichte argumenten!
Men zou veronderstellen als wedstrijden niet goed ‘lopen’, als de internationale regels wijzigen of als in de ons omringende landen bepaalde trends zichtbaar worden dat men gaat veranderen omdat het ‘moet’ of omdat iets ‘beter’ kan. Echter:
- niet omdat ik één van de initiatiefnemers ben, maar het weekend Werpvijfkamp, Kogelslingeren en Gewichtwerpen loopt perfect, is hartstikke gezellig, kent voldoende deelname en is overzichtelijk voor de organisatie. Combineren met NK baan leidt i.v.m. veiligheid en de tweemaal vijf werponderdelen tot een overspannen programma. Tevens is niet overal voor kogelslingeren en gewichtwerpen een adequate accommodatie.
- Het NK masters is een feest waaraan iedereen moet kunnen deelnemen, iets wat een continue stimulans verdient. Met name in de oudere leeftijdsklassen leiden de geldende regels tot strubbelingen en wegblijven. Er is slechts sprake van een kampioenschap als er op de wedstrijddag minimaal drie ingeschreven deelnemers komen opdagen. Komen er minder, dan mag men doorschuiven naar een jongere leeftijdsgroep óf ‘buiten kampioenschap’ meedoen. Dit leidt tot vervelende situaties! Zo werd Jan Smit (Eindhoven Atletiek) zomaar zonder overleg doorgeschoven naar een jongere leeftijdsklasse. Toen hij aangaf dat hij met eigen (lichtere) gewichten wilde meedoen, werd dit beoordeeld als onsportief omdat hij de ‘jongeren’ hiermee hun kampioenschap ontnam!? Vaak zie je ook dat kort voor sluitingsdatum er snel ‘geronseld’ wordt voor een derde deelnemer!? Zelf werd ik met kogelslingeren eens doorgeschoven naar een jongere groep en haalde prompt een podiumplaats. De nummer vier in de uitslag beschuldigde mij daarop van ‘onsportief gedrag, ik pakte zijn medaille af!?’. Dit kan en mag een kampioenschap niet bezoedelen en degraderen. Terwijl de oplossing vrij simpel kan zijn: laat iedereen inschrijven op zijn (of haar) onderdelen in zijn (of haar) eigen leeftijdsklasse. Er wordt niet meer geschoven naar jongere leeftijdsklassen, je start altijd in je eigen leeftijdsklasse. Zijn er minder dan drie deelnemers, dan worden geen medailles uitgereikt! Een eventueel alternatief zou de (her)invoering van medaille-limieten kunnen zijn.
- Lagere gewichten, lagere hordes en kortere afstanden zijn om ‘medische’ redenen gekozen, die zou de Atletiekunie altijd moeten respecteren en op moeten toezien! Leeftijdsklassen zijn niet zomaar 'voor-de-lol' gekozen!

Een voorlopige conclusie
Ik heb de aanpassingen slechts getoetst bij de werponderdelen, omdat uit die hoek reacties naar mij komen. Het is zeker niet de bedoeling om te ‘schoppen’ tegen diegenen die besloten hebben voor bovengenoemde aanpassingen. Alleen verdomde jammer dat er onvoldoende geluisterd wordt naar de werp(st)ers. Daarmee worden deze aanpassingen zeker geen verbeteringen, en wijken ze juist af van internationale regels! De NK’s masters moeten een feest zijn voor alle masters, potentiële deelnemers moeten niet afhaken omdat ze met zwaardere gewichten moeten gooien of omdat het toch geen kampioenschap is. Masters-atletiek houdt niet op bij M/V60 en bij twijfel moeten regels worden uitgelegd in het voordeel van de atleet. Maar die was hier even duidelijk niet in beeld.

Baarlo 18 november 2012, Jan Titulaer.

3 opmerkingen:

hammerDJ zei

Beste Jan,

Ik sta geheel achter jouw zienswijze in deze ongewenste ontwikkeling. Dat had je denk ik al gelezen op de Lampis-website?
De organisatie van het NK-werpen in de afgelopen 2 seizoenen door GVAV was perfect.Ik heb niemand horen klagen, (uitgezonderd een AU-official over de drukke parkeerplaats door een wielerevenement). Bij een gecombineerde NK zullen de oudjes wel naar een bijveld gedrukt worden verwacht ik. De doodsteek voor een net opbloeiende werpersgroep vanuit jullie regionaal initiatief!! M.vr.gr. Dirk Jan Giskes

wil1949 zei

Nogmaals zoals ik ook in de mail heb aangegeven (zie onder)


Ik heb net Iwan oprins gebeld van onze vereniging.

Hij komt regelmatig op het bondsbureau.

Hij vertelde dat Stefan Berenpoot de verantwoordelijke is en uit zijn koker komt ook deze belachlijke voornemes.
Dus als we sterk willen staan moeten we als groep bij stefan Berenpoot reageren op het bondsbureau!!

Mvg Wil van Uijthoven

eveline zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.