woensdag 21 november 2012

Eindelijk duidelijkheid

Het heeft veel te lang geduurd, maar we weten nu hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden van het bericht ‘Atletiekunie voert aanpassingen in het NK programma door’ van 7 november 2012. Ik betreur het dan ook ten zeerste dat ons Platform Masters vooraf niet beter haar oor te luister heeft gelegd, en achteraf niet meteen openheid van zaken heeft gegeven. Via enkele masters heb ik volgende ‘statements’ binnen gekregen van Stefan Beerepoot en Harald Gijtenbeek, geef deze ongewijzigd door en laat ze over aan jullie eigen beoordeling. Graag wil ik aansluitend (met dank gebruikmakend van jullie commentaren) mijn statement geven over de aanpassingen NK Masters 2013.

Stefan Beerepoot (Manager wedstrijdatletiek): 'Dat 'we' het bij de Atletiekunie nog nooit op n rijtje hebben gehad, klinkt behoorlijk insinuerend Anneke. NK's worden georganiseerd voor de atleet en niet andersom. De Atletiekunie ziet er natuurlijk wel op toe dat eea logistiek en facilitair uitvoerbaar blijft. Dit kan soms tot keuzes leiden waar we het niet allemaal over eens zijn. Echter dat speelt hier geenszins. Peter schetst het juiste beeld. Dit jaar is een experiment met age grading toegepast bij de competitie met het doel uiteindelijk bij de NK's masters hiermee te gaan werken. Let wel, deze voorstellen komen voort uit de vertegenwoordigende groep van de masters zelf, het Platform masters. De Atletiekunie heeft zich bij de vaststelling van het NK programma laten leiden door adviezen van het Platform. De Atletiekunie prefaleerde het doorzetten van de ingeslagen weg met één categorie en de toepassing van agegrading. Voor 2013 is op advies vh Platform voor de inmiddels bekende tussenweg gekozen.'

Harald Gijtenbeek (Lid Masters Platform): 'Besluit is door au genomen, opzet over wel/geen losse wedstrijd is vanuit au gedaan. Over opzet categorien is door mastersplatform een advies gegeven. Geen advies geven zou ook optie geweest zijn. Hoe nk's er dan uit zouden zien weet ik niet. Persoonlijk ben ik voorstander van de 5 jaren categorien zoals internationaal. Zelfde materiaal voor iedereen is in geval van hogere categorien niet goed beseft denk ik! Heb ik ook niet goed gerealiseerd.'

Mijn statement
Wie de aanpassingen in het NK programma voor de masters toetst aan de analyse van de Atletiekunie moet constateren dat het minstens op twee punten compleet de plank misslaat:
- Wie de internationale regels van IAAF, WMA en EVAC bestudeert, ziet dat de indeling van masters M/V geschiedt vanaf 35 jaar in oplopende klassen van 5 jaar. Bij Wereld- en Europese kampioenschappen wordt strikt rekening gehouden met deze indeling. Bij de ons omringende landen Duitsland en België worden deze eveneens gerespecteerd.
- De nieuwe indeling naar drie groepen lijkt volledig willekeurig en is om verschillende redenen onverantwoord. Om 49-jarigen om een kampioenschap te laten strijden met 35-jarigen getuigt van een onbezonnen sportieve ongelijkheid. Om Jan Smit als 81-jarige te laten kogelstoten met een 60 jarige heeft ook niets meer met een ‘sportieve’ wedstrijd te maken. Bovendien is het volgens de regelgeving medisch niet verantwoord om een 81-jarige met een 5kg-kogel te laten stoten, hij ‘moet’ immers met een 3kg-kogel stoten. Dit laatste is slechts een voorbeeld! Onze mooie atletieksport kent vele machtige disciplines die verantwoord lagere voorwaarden stellen aan de oudere leeftijdsklassen. Lichtere gewichten, lagere hordes etc..

Het is correct dat de Atletiekunie logistiek en facilitair op NK's toeziet, maar ze zijn ook middels de gedelegeerden verantwoordelijk dat wedstrijden conform de geldende regels verlopen (IAAF, WMA, EVAC). De NK’s masters moeten een feest zijn waar alle masters in hun eigen leeftijdsklasse hun meer of mindere atletiektraining bevestigd willen zien met prestaties en records in hun eigen leeftijdsklasse. Ik zie absoluut niet op welke punten de gewraakte aanpassingen de NK’s logistiek of facilitair verbeteren. Laten we eens aannemen dat in er 2013 evenveel atleten en atletes komen als in 2012. Daarmee leggen ze toch evenveel beslag op logistiek en faciliteiten, toch? Het enige verschil is dat er minder medailles worden uitgedeeld, en de prijsuitreiking korter duurt! Ik weet zeker, gezien de reacties, dat bij de nieuwe aanpassingen in 2013 véél minder masters aan de start zullen verschijnen. Want een echte M/V-atleet/master accepteert deze leeftijdsdiscriminatie toch niet? Ik herhaal nog eens, masters willen hun eigen atletiekfeest met zoveel mogelijk reglementaire tegenstanders in een ‘gezonde’ en ‘sportieve’ sfeer.

Voorstel
Mijn dringend voorstel voor 2013 zou zijn: draai alle gewraakte maatregelen NK-masters terug! Laat alle masters vrij inschrijven in hun eigen 5-jaren-klasse op hun eigen favoriete onderdelen. Niet meer schuiven naar jongere groepen ‘om er een kampioenschap van te maken’. Die wint is kampioen, en laat de medailles en prijsuitreiking dan maar achterwege. Eventuele alternatieven hiervoor zouden kunnen zijn: stel medaillelimieten in, of reik per leeftijdgroep medailles uit voor de drie beste prestaties van de dag. Beste Atletiekunie, beste Platform Masters, met dit beleid frustreren jullie een grote groep binnen de Nederlandse atletiek. Een grote groep mannen en vrouwen die duidelijk niet alleen één keer per jaar een feestje willen bouwen bij het NK Masters, maar de rest van het jaar deel uitmaken van dat aanjagende enthousiasmerende legertje bestuurderen, trainers, adviseurs en juryleden.

Dit levert alleen maar verliezers op.
Met sportieve groet, Jan Titulaer

Geen opmerkingen: