donderdag 1 april 2010

‘1 april’

In de Nederlandse politiek is elke dag ‘1 april’, maar in huiselijke kring houden we elkaar maar één dag per jaar voor de gek, toch? Ben jij er vandaag al ingetrapt? Wij Nederlanders denken heel chauvinistisch dat het iets te maken heeft met de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572, zoals blijkt uit een bekend gezegde: Op 1 april verloor Alva zijn bril. Maar helaas, ik moet jullie teleurstellen, want ook in grote delen van Europa doet men aan ‘1 april’ (Poisson d'avril - April Fool’s Day - День Дурака) en is het fenomeen al heel lang bekend in Amerika, Rusland, Australië en Noord-Afrika. Dus ook Duitsers doen wel eens pogingen, kijk maar eens op www.lampis.net. Het fenomeen 1 april wordt voor het eerst vermeld in een Franse bron in 1508. De eerste vermelding in het Nederlandse dateert uit 1539. De geschiedenis gaat dus tenminste terug tot het begin van de zestiende eeuw. De wijde verspreiding van het verschijnsel wijst echter op een eeuwenlange traditie. Over de herkomst van '1 april' zijn in de loop van de tijd uiteenlopende hypothesen opgesteld, die geen van allen tot een oplossing hebben geleid.

Men heeft bijvoorbeeld verklaringen gezocht in het wisselvallige aprilweer en parallellen gezien in de Germaanse mythologie of in de Bijbelse geschiedenis. In verschillende landen zijn ook wel nationale gebeurtenissen aangevoerd als begin van de traditie. Deze verklaringen, die waarschijnlijk ooit zelf als aprilgrap zijn verzonnen, leiden soms tot op de dag van vandaag een hardnekkig leven.

In meer serieuze historische onderzoeken heeft men vergelijkingen getrokken met grappenfeesten in de klassieke oudheid (lachriten in Thessalië en de Romeinse narrenfeesten, de Quirinalia), in het oude India (het Holifeest) of met middeleeuwse narrenfeesten, zoals carnaval, die allen in het voorjaar werden gevierd. Bewijzen konden echter niet gevonden worden.

Ik zal niet meedoen aan deze flauwe traditie, alhoewel! Voor alle snelle beslissers: Vanavond om 19:30 uur is op sportpark Vrijenbroek een ingelaste tweekamp kogelslingeren en gewichtwerpen. Doe je zelf niet mee, ben je geblesseerd of hou je niet van werpnummers, alleen maar komen kijken is ook zeker de moeite waard. De voor kogelstoten geblesseerde Rutger Smith geeft ook acte-de-présence. Zijn blessure belemmert hem niet om mee te doen aan deze tweekamp. Na de wedstrijd is in de kantine nog een niet te missen thema-avond “Sportblessures en Sportvoeding”. Rutger Smith neemt prominent deel aan de discussie, Lampis rekent ondanks de late aankondiging op een grote opkomst.

Tot slot nog een paar mededelingen. Begin april verschijnt weer de vertrouwde nieuwe baanranglijst allertijden (ATL) van de Nederlandse masters. Het A4-boekje (ruim 90 pagina’s) bevat de top-25 per onderdeel tot en met 2009 in 5-jaarklasse, alle medaillewinnaars van NK baan, NK indoor, NK cross, NK weg en de beste Nederlanders op alle Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Ook de laatste Nederlandse records, Europese records en wereldrecords van baan, indoor en weg staan erin. De prijs is € 10,--. Bestellen op giro 1371248 t.n.v. A.P.L. Peters te Oosterhout. Een mailtje naar aplpeters@versatel.nl met het adres van de besteller is handig. Informatie bij Ton op tel. 0162-454659.
En voor iedereen die nog eens wil terugkijken, het statistisch jaarboek 2009 is inmiddels te downloaden en in te zien op: http://www.atletiekunie.nl/upload/File/Statistiek/statistischjaarboek2009v1.0_2mar2010.pdf

Geen opmerkingen: